Examen:

2002-06-06 Magisterexamen med fri konst som huvudämne, Degree of Master of Fine Arts.

Skolor:

1997–2002 Konsthögskolan, Umeå Universitet, Academy of fine art, 200p.
1995-1997 Konstlinjen årskurs 1 och 2. N.V Skånes FHS, Munka Ljungby.
1993-1995 Samhällsvetenskap/Företagsekonomisk inriktning årskurs 2 och 3. N.V Skånes FHS.
1991-1993 Estetiska linjen årskurs 1 och 2, Sundsgårdens FHS, Helsingborg.
1989-1991 Gymnasiet, Ekonomisk, Lund.
1980-1989 Grundskolan, Staffanstorp.

Arbeten:

20130209 Hemsida till Brannis.com, Brännis logga.
20100408 Anticimex AB, Avfuktningstekniker.
20090818 Hemsida till Blomsterbutiken, Artflower.se i Lund.
080730-100408 Ocab Sanering i Malmö AB, Saneringstekniker, PCB-inventering.
20080312 Hemsida till Nya Dent.se - Dokumentation.
20080216 Hemsida till Stubbfräsning.com
20080201 Hemsida till Varningsbil.com
20070822 Hemsida till Bilbucklor.se
20070323 Hemsida till Christersbil.se
050607–050814 Umeå Konsthögskola. Historier i måleri/Landskapsgestaltningar, Sommarkus ledare, 10p.
v39 2004 Umeå Konstskola, Landskapsmåleri kurs.
040201-040731 Umeå Kulturförvaltning, Projektledare och workshopsledare, Umeå Graffiti Sommarakadami, Graffitimåleriet som utgångspunkt.
030212-040131 Ocab i Västerbotten, tillsvidareanställning. Har varit timanställd extrapersonal sedan 1999(bredvid skolan).
030101-030630 Bildmuseet, Utställningsamordnare och workshopledare; Graffiti, ruskig, daniel diaz, ångest, hotel, plåster, ape. Umeå.
Som1997 Fastighetsskötare, Ängelholmshem.
Som1996 Fastighetsskötare, Ängelholmshem.
Som1993 Kockums AB Malmö, Teknisksupportsektion.
Som1992 Kockums AB Malmö, Konstruktionsservicesektion
910502-910607 Bildlärare praktikant årskurs 7-9, Centralskolan, Staffanstorp.

Utbildningar:

120202-120203 Vidareutbildning, avfuktning.
101122-101123 Grundutbildning avfuktning steg 3.
101102-101104 Grundutbildning avfuktning steg 2.
101013-101014 Grundutbildning avfuktning steg 1.
091111-091112 Fogning i byggnader, av SFR:s.
090304-090305 PCB, Sanering av PCB-haltiga fogar enligt SFR:s.
060515-060615 Dreamweaver 8, Flash8.
050523-050527 Photoshop.
050509-050513 Illustrator.
030311-030313 Asbest, särskild utbildning i asbestsanering enligt AFS 1996:13.

Stipendium:

2002 Georg Suttners, Måleristipendium.
2001 Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendium.