Syfte/ide


Tanken med sommarakademin är att utgå från graffitimåleriet - utnyttja dess blick, formspråk, färgspråk, teknik, idérikedom, kompositionen för en yta. Personlig utveckling i det kreativa registret, utveckla medvetenheten och bildspråket hos deltagarna.


Med inspiration från Roger Talik och Daniel Diaz samt de tre gästlärarna måla stort och mycket under 3 veckor.


Utgå från graffitimåleriet. Lyfta fram själva måleriets kulturella värde. Låta kreativiteten spira blomstra upp i fantastiska väggmålningar. Ge möjligheten till varje deltagare att utveckla sitt personliga och gemensamma bild och form sinne. Mötet mellan åldrar, bakgrund, kön, förutsättningar skapa en diskussion kring/om graffitimåleriet. Mötet och diskussionen mellan alla deltagarna speglar mötet/konflikten som finns i detta moderna högteknologiska samhälle. Förhoppningsvis kommer diskussionen/mötet visa att det funkar, samtalet och samarbetet mellan yngre och äldre. En förhoppning är en ökad förståelse för varandra. Om vi granskar vad vi egentligen skall göra så handlar det om att vi enskilt och i grupp skall applicera färg på en yta.


Låt Umeå Graffiti Sommarakademi vara en officiell startpunkt till ett bättre klimat i Umeå och kanske till en bättre värld. Som ett naturligt led med fortsatta kurser, diskussioner, möten, debatter och föreläsningar bjuda in alla berörda parter. Den första offentliga diskussionen/debatten bör ske under Umeå Graffiti Sommarakademi (14 juni - 2 juli), för att tydliggöra vikten av en öppen dialog. Ta kontakt med polis, fastighetsägare, UmeBrå, skolan, Tekniska kontoret, Gatukontoret, politiker, Umeå C och flera? Dessa är kanske inte är så intresserade just i Umeå Graffiti Sommarakademis målerikurs program, men är superviktigta i diskussionen/debatten som rör det olagliga graffitimåleriet och måleriet i det offentliga rummet. Öppna upp en varaktig dialog och inte vara en envägskommunikation.