Offentliga måleriytor/ en vision av Roger Talik


10-15 stycken offentliga väggar utspridda i hela Umeå på sikt.


Fungerar som en väggtidning, där vem som helst när som helst får utrycka sig fritt. Måla en graffitimålning, kommentera en dagsaktuell händelse, göra en målning, skriva sitt hjärtas mening eller bara klottra något, skapa något kreativt, politiskt budskap - ja vad som helst. Överenskommelsen är enkel. Eftersom ytan är fri så kan det som målas snart bli övermålat av någon annan. Om man vill bevara sitt verk så fotografera man det. För när man lämnat väggen så är det fritt fram för någon annan samhällsmedborgare att utrycka sig. Tanken är att väggarna skall fyllas med kommentarer och dagsaktuella händelser och frågor. En offentlig demokratisk plats för den enskilde medborgaren.


Väggarna öppnas med ett officiellt evenemang. Några inbjudna får göra ett par bilder och visa hur ytan kan se ut. En informationstavla sätts upp på ett lämpligt ställe. En beskrivning av hur väggarna fungerar, regler. Information hur respektive vägg fungerar uppdateras kontinuerligt. Att man från första dagen visar väldigt tydligt vilken yta som är tillåten. Hör med kommunen ifall deras klottersanerings bil kan en gång i månaden passera väggarna och ta bort sådant som kommit utanför. Det som kommer utanför de lagliga ytorna dokumenteras och tas upp på ett möte, prata om vad som hänt och vad vi kan göra för att det inte skall hända igen. Förklara vikten av att vi samhällsmedborgare måste sköta oss, för annars kan väggen/väggarna dras in. Till varje vägg bör det finnas ordentliga soptunnor som är lämpade för tomma sprayburkar och färgpytsar. En viktig detalj till varje vägg är att den är rejält upplyst på kvällar och nätter så att det blir lättare för alla att hålla koll och dessutom möjligheten att utrycka sig.


- En informationstavla om vad som gäller.

- Informationstavlan bör vara stor och placerad centralt, t.ex. på Kulturcentrum för barn och unga i Umeå (Gjallarhornet).

- En brevlåda i anslutning till informationstavlan så att vem som helst kan lämna in förslag till punkter till nästa månadsmöte/öppna debatt.

- Kontaktperson till varje vägg.

- Utvärdering hur varje respektive vägg fungerar.


En naturlig mötesplats. Kulturcentrum för barn och unga i Umeå (Gjallarhornet).

- Kulturcentrum för barn och unga i Umeå "nya" supermötesplatser för alla som vill mötas och diskutera graffitimåleriet. För Kulturcentrum för barn och unga i Umeå ligger mycket bra till, enkelt att ta sig dit.